Czy wiesz, że aż 66% Polaków nigdy nie zaangażowało się w wolontariat?

Według badania "Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków.
Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych" przeprowadzonych przez stowarzyszenie Klon/Jawor aż 75% Polaków twierdzi, że nie ma czasu na działalność społeczną.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION